ISICS COMMITTEES

Patron

YBhg. Lt. Kol. Prof. Ts. Dr. Zaliman Sauli
Vice Chancellor
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)


Advisor

YBhg. Profesor Ir. Dr. Rizalafande bin Che Ismail
Deputy Vice Chancellor (Research and Innovation)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)


Chairman

Dr. Mohamad Nazri bin Abdul Halif
Fakulti Sains Gunaan & Kemanusiaan (FSGM)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)


Collaborators

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Perlis
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kedah
Kelab STEM UniMAP


Secretary

Dr. Syarifah Norfaezah binti Sabki
Dr. Noraini binti Othman
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik (FTKEN)


Technical Committee

Dr. Hafizudin bin Mohamad Nor
Ts. Muhamad Hafiz bin Masran
Dr. Hamzah Abdul Hamid
Dr. Khairul Anwar Mohamad Khazali
Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan (FSGM)


Dr. Arif Mawardi bin Ismail@Suhaimee
En. Mohd Hafiz bin Ismail
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik (FTKEN)


Ts. Dr. Syahrun Nizam bin Md Arshad@Hashim
En. Mohd Annuar bin Mohd Isa
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik (FTKE)


En. Shah Rizan bin Mohd Rejab
En. Noorazam bin Abdul Rashid
(COSHE)